Villkor

Resespejare är inte en researrangör eller resebyrå och du kan inte köpa något av Resespejare. Resespejare är en oberoende och gratis tjänst. Resespejare erhåller ersättning från en tredje part.

Samtliga erbjudanden på billiga resor och andra erbjudanden hittas genom manuella sökningar. Vi får information direkt från leverantörerna av erbjudandena via internetsökningar eller RSS / Nyhetsbrev. Därför kan vi på Resespejare inte ge någon garanti om giltigheten av dessa erbjudanden eller om eventuella fel. Generellt gäller endast erbjudandena under begränsade perioder eller i bestämda antal. Vid problem eller frågor angående specifika erbjudanden bör leverantören av erbjudandet kontaktas direkt. Var uppmärksam på att dubbelkolla reseinformationen hos leverantören innan du bokar.

Juridisk ansvarsfriskrivning
Innehållet på hemsidan är utvalt och förberett med största omsorg, dock kan vi inte garantera innehållets riktighet, fullständighet eller aktualitet. Enligt lagbestämmelser är vi själva ansvariga för vårt innehåll på hemsidorna men det ska dock nämnas att vi inte är skyldiga till att presentera eventuell dold information från tredje part, eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Ansvar för innehållet i externa länkar (till hemsidor tillhörande tredje part) ligger enbart hos operatörerna bakom de länkade sidorna. Inga lagöverträdelser har varit kända för oss då länkarna lagts upp. Om vi blir medvetna om någon form av lagstadgande kränkning tas respektive länk bort direkt.

Copyright
Vår hemsida och dess innehåll är föremål för den svenska upphovsrättslagen. Undantaget är när det är tydlig tillåtelse genom lagen, att all användning, reproduktion och bearbetning av innehållet på vår hemsida är underlagd copyright-lagen och kräver samtycke från ägaren av rättigheterna. Individuell reproduktion av sidans innehåll är endast tillåten för privat bruk och får därför inte användas i vinstsyfte, varken direkt eller indirekt. Obehörig användning av upphovsrättsskyddande verk är straffbart.

Författaren förbehåller sig rätten att inte vara ansvarig för varken aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten av informationen. Ersättningskrav mot upphovsmannen som avser materiella och immateriella skador orsakad av användningen av den presenterade informationen eller användningen av felaktig eller ofullständig information ska uteslutas, såvida det inte finns ett påvisbart fel på upphovsmannens avsiktliga eller grov oaktsamhet.  Alla erbjudanen är icke bindande och utan förpliktelse. Författaren förbehåller sig rätten att ändra delar av sidorna eller erbjudanden utan särskilda bestämmelser om detta och för att ändra, ta bort eller avsluta publicering tillfälligt eller permanent.